عضویت در خبرنامه

آذربایجان شرقی

شعبه مرکز استان آذربایجان شرقی

مشخصات:  
مساحت زمين : 6933 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1919 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 231 متر مربع
 
سال تأسيس: 1367
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 97 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 38179 نفر
 
فروش در سال 1395 : 143.939.940.151 ريال
 
سرمايه در پايان سال1393 : 14578 ميليون ريال
 
آدرس : تبريز ـ جاده آذر شهر ـ بعداز سه راه پالايشگاه ـ جنب پادگان رسالت تلفن : 34210558-041
041-34204822