عضویت در خبرنامه

اصفهان

شعبه مرکز استان اصفهان

مشخصات : 
 مساحت زمين : 13068  متر مربع  
مساحت انبار مركز : 3960 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 337 متر مربع
 
سال تأسيس: 1377
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 175 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 117949 نفر
 
فروش در سال 1395 : 207.379.862.909 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 46687 ميليون ريال
 
آدرس:
اصفهان-جاده تهران-مقابل پالایشگاه-خیابان شماره 18 
تلفن: 33804029-031     نمابر : 33804024-031