عضویت در خبرنامه

خراسان

شعبه مرکز استان خراسان

مشخصات: 
مساحت زمين : 11280 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3451 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 471 متر مربع
 
سال تأسيس: 1374
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 166 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 56182 نفر
 
فروش در سال 1395 : 123.064.990.113 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 20040 ميليون ريال
 
آدرس : مشهد ـ ميدان جمهوري ـ بلوار فضل ابن شاذان تلفن : 38791001 ,38791006 -051
فکس: 38791005-051