عضویت در خبرنامه

قم

شعبه مرکز استان قم

مشخصات  : 
مساحت زمين : 4400 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1353 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 172 متر مربع
 
سال تأسيس: 1379
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 6052 نفر
 
فروش در سال 1395 : 33.503.313.245 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2368 ميليون ريال
 
آدرس : قم ـ جاده قديم تهران ـ كوچه چهارم ـ بعد از ترمينال تلفن : 36643555 ـ 36640556 025
فکس:36643855- 025