عضویت در خبرنامه

پروژه

آگهی مزایده املاک مازاد اتحادیه امکان

 

آگهی مزایده املاک مازاد اتحادیه امکان

املاکبه شرح زیر از طریق  مزایده به فروش  میرسد.خریداران میتوانند با مراجعه به محل مورد مزایده،ضمن بازدید ازملک و اطلاع از شرایط مزایده، پیشنهاد خود را ظرف یک هفته از انتشار آگهی،به تهران،خیابان آزادی،خیابان استادمعین شماره 190 تسلیم نمایند.ضمناً ارائه پیشنهاد درمورد ملک واقع در شیراز،در محل مورد مزایده،ودر موردملک واقع درتبریز،به شعبه این اتحادیه به نشانی:تبریز،جاده آذرشهر،بعدازسه راهی پالایشگاه،جنب پادگان رسالت،بلامانع خواهدبود.

محل املاک:

  • 1-تهران،انتهای خیابان شهیدرجائی،پس از بیمارستان شهدای 7 تیر،خیابان صنعت انبار شهیدمقدم : عرصه 10884 مترمربع دارای دوباب سوله جمعاً بمساحت5000 مترمربع،و 206 مترمربع ساختمان اداری،دارای 5 خط تلفن،انشعاب برق و گاز شهری
  • 2-تهران،جاده قدیم کرج،کیلومتر 8 نرسیده به پل کن کارخانه امکان: عرصه 2340مترمربع،اعیانی 1107 مترمربع بصورت سالن تولید وبخشهای اداری،دارای انشعاب برق و گاز شهری و 3 خط تلفن
  • 3-تهران،جاده قدیم کرج منطقه شادآباد،خیابان 17 شهریور روبروی کارخانه نوظهور خیابان پرچین سردخانه امکان: عرصه 1856 مترمربع،ظرفیت سردخانه 750 تن،اعیانی 12000 مترمربع(6 سالن سردخانه و اداری) دارای انشعاب گاز،آب ،برق و 3 خط تلفن
  • 4-تبریز،دیزل آباددوم،بعدازکارخانه کبریت سازی،کوچه امکان–کارخانه امکان: عرصه 3775 مترمربع،اعیانی(سالن تولید واداری و... ) 1900 مترمربع دارای انشعاب برق،گاز وآب و 2 خط تلفن
  • 5-شیراز،بلوار مدرس،روبروی پایگاه هوایی،بلوارفرصت شیرازی،اتحادیه امکان:عرصه 7600 مترمربع اوقافی،اعیانی: سوله 3425 مترمربع،اداری 475 مترمربع،دارای انشعاب آّب،برق،گاز و 5 خط تلفن