عضویت در خبرنامه

چهارمحال بختیاری

شعبه مرکز استان چهارمحال بختیاری

مشخصات: 
مساحت زمين : 1578.39 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 700 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 160 متر مربع
 
سال تأسيس: 1368
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 3581 نفر
 
فروش در سال 1395 : 18.366.256.892 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 1308 ميليون ريال
 
آدرس : شهركرد ـ دروازه سامان ـ مجتمع ادارات دولتي تلفن : 32227545 ـ 32220342  -  038

فکس : 32227546- 038