عضویت در خبرنامه

کردستان

شعبه مرکز استان کردستان

مشخصات: 
 مساحت زمين : 4540 متر مربع 
مساحت انبار مركز : 840 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 147 متر مربع
 
سال تأسيس: 1375

رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 7199 نفر
 
فروش در سال1395 : 28.925.120.366  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2301 میلون ریال 
 
آدرس : سنندج ـ پشت ترمينال مسافربري ـ روبروي پارك مولوي تلفن  33516414 -33513667 - 087
فکس: 33513596-087