عضویت در خبرنامه

کهکیلویه و بویراحمد

شعبه مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد

مشخصات:
مساحت زمين : 2.100 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 612 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 321 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 16 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 2.436 نفر
 
فروش در سال 1395 :  13.383.893.225 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 786 ميليون ريال
 
آدرس : ياسوج ـ جاده شرف آباد ـ پائين تر از نيروي انتظامي تلفن : 33332700 ـ 33338600 - 074
فکس: 33332701-074