عضویت در خبرنامه

گیلان

شعبه مرکز استان گیلان

مشخصات : 
مساحت زمين : 10000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2040 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 420 متر مربع
 
سال تأسيس: 1364
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 88 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 24827 نفر
 
فروش در سال 1395 :  39.934.729.493 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 7710 میلیون ريال
آدرس:رشت-کیلومتر7 جاده رشت-انزلی-روبروی تدارکات سپاه  تلفن :34490258-34490257-013
فکس: 34490261