عضویت در خبرنامه

یزد

شعبه مرکز استان یزد

مشخصات: 
مساحت زمين : 3950 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1925 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 158 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 108 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 30678 نفر
 
فروش در سال 1395: 214.901.679.055  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 11707 ميليون ريال
 
آدرس:
یزد-بلوار آزادگان"جاده فرودگاه"بلوار شهیددهقان"جاده خضرآباد" ،کیلومتر  2 روبروی جرثقیل ایران
تلفن:37211223 ، 37212066-035  نمابر: 37211222-035