shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو

اظهارات دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری

اظهارات دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری

در هفته گذشته در جلسات رسمی کمیته دستمزد، سبد معیشت برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد. بعد از اعلام رقم سبد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفتگو با رسانه‌ها در ارتباط با سبد معاش اظهار داشت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده غیر از هزینه‌های مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی‌ها را شامل می‌شود.

برمبنای این اظهارات که برخی کانال‌های مجازی و گروه‌ها، آن را افشاگری تشکل‌های عالی کارگری دانسته‌اند، بیانیه‌های ریز و درشتی صادر شده که چرا سایر هزینه‌های زندگی در محاسبه سبد منظور نشده است؛ چرا سبد محاسبه شده، فقط سبد خوراکی‌هاست؟!

این در حالیست که سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، فقط سبد خوراکی‌ها نیست بلکه بر مبنای سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار و با اعمال یک ضریب، محاسبه می‌شود؛ بنابراین سایر هزینه‌های زندگی نیز در این سبد منظور شده است.

در محاسبات سبد فوق‌الذکر، سبد خوراکی‌ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد و سپس با اعمال یک ضریب و براساس فرمول زیر، سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان محاسبه شده است.

تقسیمِ (سبد خوراکی‌ها * ۱۰۰) بر سهم خوراکی‌ها در سبد کلی = سبد معاش تخمینی خانوار

سهم خوراکی‌ها در سبد نیز، ۳۵.۶ درصد است؛ بنابراین تنها ۳۵.۶ درصد از سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی مربوط به خوراکی‌هاست و باقی مربوط به سایر اقلام است. این سهم در سال جاری، به دلیل تورم افسارگسیخته‌ی اقلام سفره‌های خانوار، تا حدودی افزایش یافته است.

با این حساب، باید در اظهارنظرها و سوگیری‌ها در ارتباط با محاسبات سبد معیشت به اندازه کافی دقت کرد؛ آنچه مورد غفلت قرار گرفته، راه‌های احصای دقیق قیمت سایر اقلام است؛ یعنی دقیق مشخص نیست سهم مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان چقدر است؛ منتها این هزینه‌ها با اعمال یک ضریب، در محاسبه سبد به حساب آمده است و اینگونه نیست که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان فقط سبد خوراکی‌ها باشد و بس!

انصراف از نظر
دسته بندی ها
فیلترها
Sort
display